Wales Institute of Social & Economic Research, Data & Methods
Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru

Navigation :: Home> About Us> WISERD Engagement Strategy

WISERD Engagement Strategy

The purpose of this document is to set out WISERD's approach (‘Strategy’) to engagement by detailing aims, principles, methods, and proposed actions – as well as to summarise information relevant to realising these goals (‘Guide’).

The aims and guiding principles of WISERD’s engagement activities can be summarised as:

 • Knowledge sharing and dialogue at all stages of the research process
 • Promoting understanding
 • Seeking effective solutions to social issues/ securing a better society
 • Upholding ethical practice and consistency with equality policies
 • Excellence in research
 • RCUK compliance
 • Funded research proposal delivery

The full English version of this guide is available here

Diben y ddogfen hon yw nodi’r ffordd y mae WISERD yn mynd ati i ymgysylltu drwy roi manylion am nodau, egwyddorion, dulliau a chamau gweithredu arfaethedig (y ‘Strategaeth’) – yn ogystal â chrynhoi gwybodaeth sy’n berthnasol er mwyn cyflawni’r nodau hyn (y ‘Canllaw’).

Gellir crynhoi nodau ac egwyddorion arweiniol gweithgareddau ymgysylltu WISERD fel a ganlyn:

 • Rhannu gwybodaeth a sgwrs ym mhob cam o’r broses ymchwil
 • Hyrwyddo dealltwriaeth
 • Ceisio canfod atebion effeithiol i faterion cymdeithasol/sicrhau gwell cymdeithas
 • Cynnal arfer moesol a chysondeb o ran polisïau cydraddoldeb
 • Rhagoriaeth mewn ymchwil
 • Cydymffurfio â Chynghorau Ymchwil y Deyrnas Gyfunol (RCUK)
 • Llunio cynigion am arian ymchwil

Mae fersiwn Cymraeg o'r canllaw hwn ar gael yma.

BlogButton.jpg

PodcastButton.jpg

Latest News
WISERD presents latest research at Hay Festival

26th May 2017

WISERD researchers will be talking about our work on young people, education and politics, as part of this year’s exciting line-up at the 30th anniversary Hay Festival.

Read more>>>

WISERD welcomes Professor from Russian Academy of Science

25th May 2017

WISERD colleagues were delighted to welcome Professor Grigori Kliucharev from the Institute of Sociology at the Russian Academy of Science last month, as part of the WISERD Civil Society seminar series.

Read more>>>

Featured Events

CommunityButton.png