Wales Institute of Social & Economic Research, Data & Methods
Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru

Navigation :: Home> News>

"It is a great sadness to hear the news of the death of Rhodri Morgan"

18th May 2017

"It is a great sadness to hear the news of the death of Rhodri Morgan.  The many tributes from across the political spectrum are a testament to his considerable achievements and highly valued contributions to Welsh life.  He was also a strong supporter of WISERD from its inception. He gave the inaugural speech at the first WISERD launch in 2009, at the launch of our new Centre in 2015 and again last summer when he opened our annual conference in Swansea University. Rhodri’s commitment to social science research in Wales shone through then, was always inspirational and he will be greatly missed.  Our thoughts are with Julie, and the rest of the family." 

Rhodri Morgan speaking at the Launch 22.10.09.jpg

"Mae'n drist iawn clywed y newyddion am farwolaeth Rhodri Morgan. Mae'r llu o deyrngedau, ar draws y sbectrwm gwleidyddol, yn dyst i'w gyflawniadau enfawr a chyfraniadau gwerthfawr i fywyd Cymru. Yr oedd hefyd yn gefnogwr cryf o WISERD o'r cychwyn.  Rhoddodd yr araith agoriadol yn y lansiad WISERD cyntaf yn 2009, yn lansiad ein Canolfan newydd yn 2015 ac eto'r haf diwethaf pan agorodd ein cynhadledd flynyddol ym Mhrifysgol Abertawe. ‘Roedd ymrwymiad Rhodri i ymchwil gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru yn disgleirio trwy gydol ei araith, 'roedd yn ysbrydoledig bob amser ac mae ein colled yn fawr. Mae ein meddyliau gyda Julie, a gweddill y teulu."

 

Ian Rees Jones, WISERD Director

Latest News
WISERD presents latest research at Hay Festival

26th May 2017

WISERD researchers will be talking about our work on young people, education and politics, as part of this year’s exciting line-up at the 30th anniversary Hay Festival.

Read more>>>

WISERD welcomes Professor from Russian Academy of Science

25th May 2017

WISERD colleagues were delighted to welcome Professor Grigori Kliucharev from the Institute of Sociology at the Russian Academy of Science last month, as part of the WISERD Civil Society seminar series.

Read more>>>

Featured Events

CommunityButton.png