Wales Institute of Social & Economic Research, Data & Methods
Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru

Navigation :: Home> News>

"It is a great sadness to hear the news of the death of Rhodri Morgan"

18th May 2017

"It is a great sadness to hear the news of the death of Rhodri Morgan.  The many tributes from across the political spectrum are a testament to his considerable achievements and highly valued contributions to Welsh life.  He was also a strong supporter of WISERD from its inception. He gave the inaugural speech at the first WISERD launch in 2009, at the launch of our new Centre in 2015 and again last summer when he opened our annual conference in Swansea University. Rhodri’s commitment to social science research in Wales shone through then, was always inspirational and he will be greatly missed.  Our thoughts are with Julie, and the rest of the family." 

Rhodri Morgan speaking at the Launch 22.10.09.jpg

"Mae'n drist iawn clywed y newyddion am farwolaeth Rhodri Morgan. Mae'r llu o deyrngedau, ar draws y sbectrwm gwleidyddol, yn dyst i'w gyflawniadau enfawr a chyfraniadau gwerthfawr i fywyd Cymru. Yr oedd hefyd yn gefnogwr cryf o WISERD o'r cychwyn.  Rhoddodd yr araith agoriadol yn y lansiad WISERD cyntaf yn 2009, yn lansiad ein Canolfan newydd yn 2015 ac eto'r haf diwethaf pan agorodd ein cynhadledd flynyddol ym Mhrifysgol Abertawe. ‘Roedd ymrwymiad Rhodri i ymchwil gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru yn disgleirio trwy gydol ei araith, 'roedd yn ysbrydoledig bob amser ac mae ein colled yn fawr. Mae ein meddyliau gyda Julie, a gweddill y teulu."

 

Ian Rees Jones, WISERD Director

Latest News
Samuel Brown wins WISERD Poster Prize 2017 sponsored by the Learned Society of Wales

13th July 2017

The Learned Society of Wales has announced PhD student, Samuel Brown from Swansea University, as winner of the WISERD Annual Conference 2017 Poster Prize. He receives an award of £200 from the Learned Society of Wales.

Read more>>>

WISERD Annual Conference 2017

7th July 2017

On 5th-6th of July, WISERD colleagues were joined by academics across a diverse range of disciplines and other colleagues with an interest in the social sciences at Wales’s largest social science conference, which took place at Bangor University.

Read more>>>

Featured Events

CommunityButton.png