Myfyriwr Doethuriaeth
Prifysgol Aberystwyth

07881 754771

Bywgraffiad: 
Mae Rhodri Evans yn fyfyriwr doethuriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Symudodd i’r adran wedi graddio a B.A. yn Hanes a Gwleidyddiaeth Ryngwladol, a M.A. yn Hanes Cymru, ill dau ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar fudiadau ‘radical’ ail hanner yr ugeinfed ganrif yng Nghymru. Mae’ ymchwil yn  edrych ar gyfranogiad sifil ar gyrion cymdeithas a dadansoddi pam mae rhai mathau o ddulliau ymgysylltu â dinasyddion yn fwy derbyniol gan gymdeithas nag eraill. Fel rhan o'r prosiect cydweithir yn a'r Archif Wleidyddol Gymreig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.