Sut i ddod o hyd i ni.

Sut i ddod o hyd i ni.

Mae WISERD ar draws 5 lleoliad yng Nghymru. Ym Mhrifysgol Caerdydd y mae canolfan WISERD.

38 Plas y Parc, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3BB, Cymru, Y DU

Gallwch gysylltu â Thîm Canolfan WISERD yn WISERD@caerdydd.ac.uk neu ar +44 (0)2920 879338

Am ymholiadau penodol am un o Ddigwyddiadau Hyfforddi WISERD, e-bostiwch WISERD.events@caerdydd.ac.uk

 

Mae gorsaf Caerdydd Canolog 20 munud i ffwrdd ar droed o swyddfa Canolfan WISERD, drwy ganol Dinas Caerdydd. Rydym hefyd funud ar droed o orsaf Cathays. Mae gan Gaerdydd ddigonedd o wasanaethau bysus lleol a chenedlaethol.

Mae ehediadau domestig a rhyngwladol rheolaidd i Faes Awyr Caerdydd sydd 30 munud o swyddfa WISERD mewn tacsi. Mae gwasanaethau bws a thrên hefyd yn cysylltu canol y ddinas â’r maes awyr.

I gynllunio’ch taith ar drafnidiaeth gyhoeddus ar ôl cyrraedd Cymru gallech ddefnyddio’r wefan drafnidiaeth hon: http://www.traveline-cymru.info/

Lleoliadau eraill WISERD

I gael cyfeiriadau a chyngor ar barcio i leoliadau eraill WISERD cysylltwch â’r swyddfa berthnasol uchod.

Rhifau Ffôn Swyddfeydd Eraill

Prifysgol Aberystwyth +44 (0)1970 622 653
Prifysgol Bangor (cysylltwch â chanolfan WISERD)
Prifysgol De Cymru (cysylltwch â chanolfan WISERD)
Prifysgol Abertawe +44 (0)1792 295171