Mae’r gyfres yn canolbwyntio ar ymchwil a gyflawnir gan ymchwilwyr WISERD