Published: Chwefror 2020
Author(s): WISERD

Yn rhan o’n digwyddiad, Dathlu Ymchwil y Gymdeithas Sifil - Pennod Newydd, a gynhaliwyd ddydd Mawrth, 11 Chwefror 2020, fe wnaethom gynhyrchu arddangosfa i amlygu rhai o brif ganfyddiadau ymchwil ein Canolfan Cymdeithas Sifil a ariennir gan ESRC. Cynhaliwyd yr ymchwil rhwng mis Hydref 2014 a mid Medii 2019.

Gallwch lawrlwytho PDF dwyieithog o bosteri’r arddangosfa yma neu cysylltwch â Swyddog Cyfathrebu WISERD os hoffech gael copïau caled maint cerdyn post. Ebostiwch: WISERD.Comms@caerdydd.ac.uk.

Keywords
cymdeithas sifil, cyfranogiad, Cymru, byd-eang, ymfudwyr, lleiafrifoedd, ymgysylltu, addysg uwch, trydydd sector, llunio polisi, lles, addysg, iaith, hunaniaeth, anghydraddoldeb, undeb llafur, lles, amddifadedd, cenhedlaeth, heneiddio, rhwng cenedlaethau
Civil Society Centre (Oct 2014 and Sep 2019) Key Findings