Published: Tachwedd 2019
Author(s): Sally Power, Rhian Barrance, Chris Taylor

Growing up in Wales - school students' perspectives and experiences - postcard 1 - CYM

Rydym wedi casglu safbwyntiau pobl ifanc ynghylch eu hathrawon, tripiau ysgol, pam ofynnwyd iddynt adael yr ystafell ddosbarth a pham iddyn nhw gael cyfnod dan gadw yn yr ysgol. At hynny, buom yn eu holi am y pynciau TGAU y maent wedi'u dewis, a'u hymwybyddiaeth ynghylch addysg alwedigaethol.

Rydym hefyd wedi eu holi am dyfu i fyny yng Nghymru yn fwy cyffredinol, yn cynnwys eu hymwybyddiaeth o Senedd Ieuenctid Cymru a’u hymgysylltiad â’r sefydliad, eu barn a'u profiadau ynghylch arian a gamblo, 'technoference' a sut maen nhw'n treulio eu hamser y tu allan i'r ysgol.

Keywords
young people, education, Welsh youth parliament, leisure, money, gambling, technology, teachers, school trips, school exclusions, school detention, GCSE, vocational