‘Cymdeithas Sifil a Chymryd Rhan’ yw’r thema ar gyfer ein cynhadledd flynyddol ac mae argoel y bydd yn rhoi cyfle i gydweithwyr o bob rhan o’r sector academaidd, polisi, cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector rwydweithio a thrafod ymchwil rhyngddisgyblaethol arloesol o Gymru a thu hwnt sy’n canolbwyntio ar ddulliau a fabwysiadwyd mewn amrywiaeth eang o feysydd polisi. Dyma rai o’r themâu a allai fod o dan sylw:

  • Cymdeithas Sifil, Cymryd Rhan a Llywodraethu
  • Cymryd Rhan, Diwylliant a Hunaniaeth Iaith
  • Cysylltiadau Byd-eang Cymru: Cymdeithas Sifil a Chymryd Rhan mewn Cyd-destun
  • Cymryd Rhan a Chymdeithas Sifil drwy Gwrs Bywyd
  • Cymryd Rhan mewn Addysg
  • Cymryd Rhan yn y Farchnad Lafar
  • Gweithio gyda Chymunedau
  • Ymchwil am Gymryd Rhan ym meysydd Tai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Ymchwil am Actifiaeth a Chymdeithas Sifil
  • Ymgymryd ag Ymchwil am Gymryd Rhan a Gweithredu

Croesewir hefyd bapurau a phosteri am bynciau eraill o fewn thema ‘Cymdeithas Sifil a Chymryd Rhan’ sydd heb eu cynnwys yn yr is-themâu uchod.

 

Eleni hoffem wahodd cynigion am gyflwyniadau papur, sesiynau rhyngweithiol/gweithdai, posteri/arddangosion, neu colloquia mewn unrhyw ddisgyblaeth sy’n ymgysylltu â gwyddorau cymdeithasol.

 

Mae'r profforma haniaethol ar gael yma . Gellir canfod canllawiau cyflwyno crynodeb yma . Dychwelwch hyn i'r cyfeiriad e-bost isod.

 

Mae'r dyddiad cau ar gyfer crynodebau posteri wedi'i ymestyn i 1700 ar ddydd Iau 2 Mai 2019.

Anfonwch eich crynodebau at  WISERDAnnualConference@cardiff.ac.uk