Croeso i wefan Addysg WISERD.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i gael gwybod mwy am Addysg WISERD. Gallwch weld nifer o ganlyniadau rhagarweiniol o’n hastudiaeth, gallwch gymryd rhan mewn arolygon rhyngweithiol sydyn a gallwch ddefnyddio ein fforymau i gofnodi unrhyw sylwadau ynglŷn â’n hastudiaeth.

Peidiwch ag anghofio ein dilyn ni ar Twitter! @WISERDEducation

Cyfrinachedd a Diogelu Data

Mae gan bob disgybl rif adnabod unigryw, a chaiff enwau disgyblion eu dileu o’n cronfeydd data pan fydd y rhifau adnabod hyn wedi’u neilltuo. Rhoddir yr un rhif adnabod â’u plentyn i rieni, fel y gallwn gysylltu gwybodaeth parau rhieni-plant. Mae’r rhifau adnabod hyn yn sicrhau cyfrinachedd hunaniaeth cyfranogwyr. Yn ogystal, rhoddir enwau cod i bob un o ysgolion ein hastudiaeth fel nad oes modd eu hadnabod. Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir gan staff, disgyblion a rhieni yn cael ei storio ar weinydd diogel. Ni fydd unrhyw un o’r tu allan i’r tîm ymchwilio yn gallu cael mynediad at unrhyw ran o’r wybodaeth.