Cydymaith Ymchwil Cyfryngau Cymdeithasol
Cardiff University

I am a WISERD Research Associate based in the School of Social Sciences at Cardiff University. Since 2015 I have worked across the Civil Society research centre, exploring the relationship between engagement with social media and civil society. This has included research into the use of social media by social movements and during instances of collective and industrial action. Presently I am leading research on the platform economy - including an ethnographic study of cycle couriers in Cardiff - and alternative kinds of work and organisation in the form of platform cooperativism.

I am also drawing on an interest in developing innovative methodologies to examine the potential that social media and digital research methods can bring to this field. This has included content and social network analysis of Twitter data using Gephi, COSMOS and NodeXL and mobile digital methods such as GPS mapping and photography.

Broadly, my research interests centre around digital society and the impact of new technologies on people and places. My PhD thesis explored the changing landscape of digital surveillance and resistance and developed theories of social control and nodal governance. I have a background in criminology and sociology and prior to taking up my current position in WISERD, worked on ESRC/EPSRC-funded research investigating business-related cybercrime in the UK.

 

 


Peiriannau, platfformau a galluoedd
Mae Peiriannau, platfformau a galluoedd yn defnyddio dulliau cymysg o archwilio arwyddocâd sectorau gwahanol yn yr economi gig o fewn marchnadoedd llafur lleol, ac mae’n cynnwys astudio dewisiadau amgen cydweithredol a ffurfiau mwy amlwg o gyfalafiaeth blatfform.
Research Team:
Helen Blakely (Cardiff University), Wil Chivers (Cardiff University), Rhys Davies (Cardiff University)
Trade unions and social media
This project is currently considering the potential value of an analysis of virtual patterns of trade union organisation and mobilisation and specifically the contribution of social media to the rescaling of trade unionism. This includes both: the virtual linkages of the
Research Team:
Wil Chivers (Cardiff University), Helen Blakely (Cardiff University), Steve Davies (Cardiff University), Rhys Davies (Cardiff University), Huw Beynon (Cardiff University)
Cardiff Lunchtime Seminar Gwaith a Gwrthiant yn yr Economi Platfformau
10 Rhagfyr 2019 |
Caerdydd
Cyflwynwyd gan Wil Chivers, Prifysgol Caerdydd. Mae'r seminar hon yn rhan o gyfres Seminar Amser Cinio WISERD Caerdydd. Os ydych chi'n westai allanol, cysylltwch â ni (029 2087 9338) i gadarnhau argaeledd lleoedd. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â...
Cardiff Lunchtime Seminar Platform cooperativism in the UK: Resistance in the Digital Economy’
4 Rhagfyr 2018 |
Cardiff
Presented by Wil Chivers, Cardiff University This seminar is part of the Cardiff WISERD Lunchtime Seminar series. If you are an external guest, please contact us (029 2087 9338) to confirm availability of places. For further information please...
Cardiff Lunchtime Seminar Ffurfiau o 'weithredu cysylltiol'? Cyfryngau cymdeithasol a'r Mudiad Llafur
10 Hydref 2018 |
Caerdydd
Cyflwynwyd gan Helen Blakely a Wil Chivers, Prifysgol Caerdydd. Mae'r seminar hwn yn rhan o gyfres Seminarau Amser Cinio WISERD Caerdydd, a chynhelir y seminar drwy gyfrwng y Saesneg. Os ydych chi'n westai allanol, cysylltwch â ni (029 2087 9338) er...