Cyd-Gyfarwyddwr WISERD, Associate Director of ADR-Wales
Cardiff University

As an applied quantitative researcher, I have undertaken a variety of research projects examining a variety of issues related to employment and the labour market. 

This research has been based on large scale primary data collection, as well as conducting analysis on secondary and administrative data sources.  As Associate Director of the Wales Administrative Data Research Centre, I am responsible for managing the User Support function of ADR-Wales. 

Prior to joining WISERD, I worked at the Institute for Employment Research at Warwick University (1999-2006) and the Office for National Statistics (2006-09). 


Parhad dysgu yng Nghymru: Dadansoddiad ‘byw’ o ddysgu ar-lein
Crynodeb Mae Cymru yn unigryw oherwydd bod ganddi blatfform digidol cenedlaethol ar gyfer addysgu a dysgu ar-lein - Hwb (https://hwb.gov.wales/). Mae hyn yn golygu bod bron pob plentyn mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru yn mewngofnodi ac yn defnyddio Hwb i gael mynediad at
Research Team:
Chris Taylor (Cardiff University), Rhys Davies (Cardiff University), Jennifer May Hampton (Cardiff University), Samuel Jones (Cardiff University), Catriona Dickson (Cardiff University)
Peiriannau, platfformau a galluoedd
Mae Peiriannau, platfformau a galluoedd yn defnyddio dulliau cymysg o archwilio arwyddocâd sectorau gwahanol yn yr economi gig o fewn marchnadoedd llafur lleol, ac mae’n cynnwys astudio dewisiadau amgen cydweithredol a ffurfiau mwy amlwg o gyfalafiaeth blatfform. Y dyddiad
Research Team:
Helen Blakely (Cardiff University), Wil Chivers (Cardiff University), Rhys Davies (Cardiff University)
Undebau llafur, actifiaeth llawr gwlad ac undod
Mae Undebau llafur, actifiaeth llawr gwlad ac undod yn defnyddio astudiaethau achos o Ewrop, India a’r DU i ystyried ffurfiau ar gynrychioli’r gweithwyr sy’n uniongyrchol gysylltiedig â rôl newidiol merched yn y gwaith a chymdeithas, a materion cysylltiedig enillion ac
Research Team:
Helen Blakely (Cardiff University), Rhys Davies (Cardiff University), Jean Jenkins (Cardiff University), Alex Bryson (Department of Social Science, UCL)
Papur
CY The Dynamics of Disability and Work in Britain
This paper examines the dynamic relationship between work-limiting disability and labour market outcomes using longitudinal data created by matching individuals in the Local Labour Force Survey (2004–10). By applying event-study methods, changes in employment are traced...
Journal Articles
Age and Work-Related Health: Insights from the UK Labour Force Survey
British Journal of Employment Relations 54(1) pp 136-159 Data from the UK Labour Force Survey (LFS) are used to examine two methodological issues in the analysis of the relationship between age and work-related health. First, the LFS is unusual in that it asks work-related...
Journal Articles
Local taxation and the relationship between incomes and property values
A journal article in Environment and Planning C: Government and Policy. Volume 25. The authors' concern is with the relationship between household income and property value, within the context of the debate about the fairness of council taxöthe property-based system of local...
Hydref 2007