Darlithydd Daearyddiaeth Dynol
Aberystwyth University

01970622647

I am a social and political geographer interested in migration and multiculturalism in minority nations and rural societies.  I graduated with a BA in Geography and International Politics in 2006, before taking an MA in Space, Place & Politics in 2007.  I completed my PhD, Faith, Identity, and the everyday: the quotidian geographies of Muslims in west Wales in 2011, under the supervision of Professor Mike Woods and Professor Rhys Jones.  After seven years as a student here, I formally joined the DGES staff as a Teaching Fellow in 2010, and was appointed to a Lectureship in Human Geography  (initially funded by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol) in 2011. 

My research areas can be categorised under three distinct fields, which broadly address questions of cohesion, inclusivity, and conviviality.  Firstly, I am interested in migration and multiculturalism in rural regions and in minority nations.  Secondly, I am fascinated by questions about the (continued) role of religion and religious diversity in society, including motivation for participation in civil society.  Finally, I am eager to explore 'more-than-civic' participation in civil society, including actions which may be considered radical and extreme.  A final, emerging field of interest is related to uncertainty and hostility in the context of Brexit.

 

Rwy'n ddaearyddwr cymdeithasol a gwleidyddol gyda diddordeb mewn mudo ac amlddiwylliannedd mewn cenhedloedd lleiafrifol a chymdeithasau gwledig.  Graddiais gyda BA mewn Daearyddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 2006, cyn cymryd MA mewn daearyddiaeth wleidyddol yn 2007.  Cwblheais fy noethuriaeth, a oedd yn ystyried profiadau beunyddiol Mwslemiaid yng ngorllewin Cymru, yn 2011 o dan cyfarwyddyd yr Athro Mike Woods a'r Athro Rhys Jones.  Wedi saith mlynedd fel myfyriwr yn yr ADGD, ymunais â'r staff yn ffurfiol yn 2010 fel Cymrawd Dysgu. 

Fe'm penodwyd i Ddarlithyddiaeth mewn Daearyddiaeth Ddynol (a gyllidwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol tan 2016) yn 2011. Mae fy niddordebau ymchwil yn cwympo i dri maes, gydag edefion cyffredin themâu cydlynu cymdeithasol, cynwysoldeb, a sirioldeb/cyd-fyw yn rhedeg trwyddynt. Yn gyntaf, mae gen i ddiddordeb mewn mudo ac amlddiwylliannedd mewn rhanbarthau gwledig a chenhedloedd lleiafrifol.  Yn ail, rwy'n ymddiddori mewn cwestiynau am barhad rôl crefydd mewn cymdeithas, gan gynnwys fel cymhelliant ar gyfer cyfranogi, ac amrywiaeth grefyddol.  Yn olaf, rwy'n awyddus i archwilio cyfraniadau mewn cymdeithas sifil sydd ddim bob tro'n cael eu derbyn fel rhai 'da'; hynny yw, cyfraniadau sy'n medru cael eu hystyried yn radical neu'n eithafol.  Maes arall sy'n dechrau ymddangos yw'r ansicrwydd ac atgasedd sy'n ymddangos yng nghyd-destun 'Prymadael' (neu Brexit).


Poblyddiaeth, gwrthdaro a pholareiddio gwleidyddol
Mae Poblyddiaeth, gwrthdaro a pholareiddio gwleidyddol yn ystyried y cysylltiadau rhwng ymddygiadau gwleidyddol newidiol a newidiadau i strwythurau cyflogaeth, yn ogystal â sut y caiff gwleidyddiaeth boblyddol ei meithrin mewn llefydd a sut y call cymdeithas sifil weithredu
Research Team:
David Blackaby (Swansea University), Stephen Drinkwater (University of Roehampton), Rhys Dafydd Jones (Aberystwyth University), Michael Woods (Aberystwyth University)
Ffiniau, mecanweithiau ffiniol a mudo’n
Mae Ffiniau, mecanweithiau ffiniol a mudo’n ystyried ffactorau sy’n siapio ymgysylltu cymdeithas sifil gyda mudo a ffurfiau ar ffinio drwy astudiaethau achos rhyngwladol cymharol ac ethnograffeg seiliedig ar lefydd, gan ystyried sut mae grwpiau cymdeithas sifil yn cyfleu
Research Team:
Rhys Dafydd Jones (Aberystwyth University), Bethan Loftus (Bangor University), Robin Mann (Bangor University)
Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe (IMAJINE)
The IMAJINE project (Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe) is one of the largest social sciences projects to be financed as part of the EU’s Horizon 2020 programme.The five-year project aims to come up with new policy
Research Team:
Michael Woods (Aberystwyth University), Rhys Jones (Aberystwyth University), Elin Royles (Aberystwyth University), Rhys Dafydd Jones (Aberystwyth University)
Centre For Welsh Politics And Society
The Centre for Welsh Politics and Society / WISERD@Aberystwyth aims to use research on Welsh politics and society, comparative studies of Wales and other nations and regions, and analyses of Wales’s global connections, to make internationally-significant cutting-edge
Research Team:
Michael Woods (Aberystwyth University), Jesse Heley (Aberystwyth University), Laura Jones (Aberystwyth University), Marc Welsh (Aberystwyth University), Taulant Guma (University of Edinburgh), Anwen Elias (Aberystwyth University), Elin Royles (Aberystwyth University), Rhys Jones (Aberystwyth University), Anthonia Onyeahialam (Aberystwyth University), Rhys Dafydd Jones (Aberystwyth University), Dyfan Powel (Aberystwyth University), Sophie Yarker (University of Manchester)
Migrants, Minorities and Engagement in Local Civil Society
Overview This project combined quantitative and qualitative research methodologies to examine the participation of European migrants from the A8 countries in local civil society. Fieldwork took place in three localities across Wales; one urban, one rural and one semi-rural
Research Team:
Rhys Dafydd Jones (Aberystwyth University), Stephen Drinkwater (University of Roehampton), Andrew Thompson (University of South Wales), Taulant Guma (University of Edinburgh)
Journal Articles
“Where are we going to go now?” EU migrants' experiences of hostility, anxiety and (non-)belonging during Brexit’, Population, Space & Place 25 (1)
This paper examines the impact of the 2016 European Union (EU) referendum and its aftermath from the perspective of European migrants living in Wales. Drawing on interviews conducted with EU nationals in 2016 and 2017, the article highlights various examples of hostility and...
Cynhadledd Symposiwm: An unsettled status? Migration in a turbulent age
2 Hydref 2019 |
Aberystwyth
Nod y symposiwm undydd hwn yw trafod a thrafod amrywiaeth o faterion sy'n ymwneud â mudo Prif siaradwr – Dr Kathy Burrell (Prifysgol Lerpwl): Unsettling Freedom of Movement? Hostile Environments, Conditionality, and the Experiences of Polish migrants...