Trosolwg

Mae’r Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth (2017) yn casglu data am beth mae pobl yn ei wneud yn y gwaith, pa sgiliau maen nhw’n eu defnyddio a sut maen nhw’n gweithio.

Arolwg 2017 yw’r seithfed mewn cyfres o arolygon a ddechreuodd ym 1986. Cymerodd cyfanswm o 3,306 o weithwyr ran yn yr arolwg diweddaraf. Mae’r arolygon trawstoriadol hyn yn cynnig ffordd o gofnodi newidiadau ym mhatrymau ansawdd swyddi a sgiliau dros amser, a’u hegluro.

Mae’r gyfres yn rhan hanfodol o seilwaith ymchwil y gwyddorau cymdeithasol sydd wedi bod yn sail i lawer o gyhoeddiadau.

Cyhoeddwyd canfyddiadau cyntaf arolwg 2017 yn 2018 ac maent ar gael ar ffurf adroddiadau byr fel y gwelir isod. Mae cyfres o erthyglau mewn cyfnodolion wedi’u safoni, a ysgrifennodd y tîm ymchwil hefyd wedi’u cyhoeddi. Testun y rhain yw cynhyrchiant, ansicrwydd a dulliau o fesur ansawdd swyddi megis defnyddio cwis. Dylai ymchwilwyr sy’n dymuno dadansoddi’r data eu hunain fynd at Wasanaeth Data’r DU lle mae’r gyfres Arolwg Sgiliau a Chyflogaeth yn ogystal â fersiwn 2017 ar gael i’w lawrlwytho.