Image
image for localities theme
Rhwydwaith Ymchwil Iaith, Diwylliant a Hunaniaeth
. Dyma gylch gwaith Rhwydwaith Ymchwil Iaith, Diwylliant a Hunaniaeth WISERD: Dod â phobl ynghyd o’r sectorau academaidd; cyhoeddus; preifat; polisi a’r trydydd sector ynghyd sydd â diddordeb mewn ymchwil. Hwyluso cyfathrebu rhwng aelodau grŵp drwy gyfrwng y wefan;
Research Team:
Rhys Jones (Aberystwyth University)
Subscribe to Lleoliadau