Image
image for work and labour markets theme
Cardiff Lunchtime Seminar
Ffurfiau o 'weithredu cysylltiol'? Cyfryngau cymdeithasol a'r Mudiad Llafur
10 Hydref 2018 |
Caerdydd
Cyflwynwyd gan Helen Blakely a Wil Chivers, Prifysgol Caerdydd. Mae'r seminar hwn yn rhan o gyfres Seminarau Amser Cinio WISERD Caerdydd, a chynhelir y seminar drwy gyfrwng y Saesneg. Os ydych chi'n westai allanol, cysylltwch â ni (029 2087 9338) er...
Subscribe to Gwaith a marchnadoedd llafur