Dyddiad cychwyn:
Hydref 2019
Ariannwr:
Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol
Statws:
Cyfredol

Mae Arbenigwyr, arbenigedd a gwyddor dinasyddion: astudiaeth achos o fonitro ansawdd aer yn defnyddio damcaniaethau a dulliau cyfranogol o astudiaethau gwyddoniaeth a thechnoleg i ystyried rôl dinasyddion ac arbenigwyr mewn trafodaethau democrataidd ar wyddoniaeth a’r amgylchedd. 


Research team

Themes: Civil Society