Mae AddysgWISERD yn brosiect £1m sy’n dilyn 1,200 o ddisgyblion 5-17 oed wrth iddynt symud ymlaen drwy eu haddysg.

Gallai AddysgWISERD newid y tirlun ymchwil i addysg yng Nghymru a bydd yn rhoi Cymru ar flaen y gad o ran datblygiadau adeiladu gallu ymchwil yn y DU a thu hwnt.

Cliciwch drwy’r sioe sleidiau Prezi isod i gael crynodeb o’r prosiect: