Gwybodaeth am y digwyddiad

Mae’r digwyddiad hanner diwrnod hwn yn cynnig cyfle i drafod natur strategol bargeinion dinesig a dysgu gan ymchwil ac ymarfer ar draws y DU ac yn rhyngwladol. Bydd siaradwyr y digwyddiad yn amlygu goblygiadau polisi allweddol bargeinion dinesig ac yn ysgogi trafodaeth am yr heriau a’r cyfleoedd a ddaw yn sgîl y strwythurau newydd hyn.

Mae’r digwyddiad yn dechrau gyda chinio rhwydweithio, ac mae wedi’i anelu at lunwyr penderfyniadau, y rhai sy’n gweithio mewn awdurdodau lleol, busnesau ac ymchwilwyr academaidd.

Caiff y digwyddiad ei drefnu ar y cyd rhwng Academi Morgan Prifysgol Abertawe a Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD).

 

Y Rhaglen

12:15

Cofrestru a chinio

13:00

Croeso a Chyflwyniadau gan Dr Aled Eirug (Academi Morgan) “Beth yw Academi Morgan?”

13:05

Yr Athro David Blackaby, Prifysgol Abertawe – Economi Cymru

13:30

Prif siaradwr: Dr David Beel. Prifysgol Metropolitan Manceinion – Lleoli Bargeinion Dinesig yng Nghymru a Bae Abertawe

14:00

Prif siaradwr: Yr Athro Andy Pike, Athro Astudiaethau Datblygu Rhanbarthol, Prifysgol Newcastle – Dysgu gan Fargeinion Dinesig

14:30

Prif siaradwr: Andrew Carter, Prif Weithredwr Centre for Cities – Effaith Bargeinion Dinesig

15:00

Prif siaradwr: Dr Tim Williams, ARUP Awstralia ac Arweinydd Dinasoedd Awstralia, a Chadeirydd Open Cities – Beth All Bargeinion Dinesig ei Gynnig?

15:30 

Prif siaradwr: Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

16:00

Yr Athro Mark Barry – Prifysgol Caerdydd: Strategaeth Trafnidiaeth ar gyfer Bargeinion Dinasoedd

16:30

Panel Holi ac Ateb (Siaradwyr Gwadd)

17:30

Sylwadau i gloi, gair o ddiolch, a’r camau nesaf – Dr Aled Eiurg/yr Athro David Blackaby WISERD

 

Manylion
Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y digwyddiad, cysylltwch â Laura Wood, L.P.Wood@swansea.ac.uk