Published: April 2015
Author(s): Rhys Dafydd Jones

Keywords
Cefn gwlad, Mwslemiaid, absenoldeb, moeseg, delfryd wledig, gorllewin Cymru, amlddiwylliannedd.