The Welsh Labour Market Summit II is a knowledge exchange event serving as a platform for comparing, debating, and informing policy interventions in response to large-scale job losses across traditional industries (deindustrialisation).

The report from the LMSII can be found in English below.

 

 

 

 

 

The Welsh Labour Market Summit II is a knowledge exchange event serving as a platform for comparing, debating, and informing policy interventions in response to large-scale job losses across traditional industries (deindustrialisation). While the primary region of focus is North Wales, the summit seeks to provide opportunity for comparative reference to other regional and national labour market interventions in the UK and beyond with the intention of catalysing change in future policy and practice. Speakers and attendees will consist of stakeholders, practitioners, and academics. The day will consist of a mix of keynote speakers and structured group discussion.

An article featured in The Conversation relating to this event is available here.

Speakers & Presentations

Tuomo Alasoini, Tekes, Finland

Dylan Williams, Head of Economic Development & Community Regeneration, Anglesey

Professor Frank Peck, Research Director, Centre for Regional Economic Development, University of Cumbria

Professor Karel Williams, Manchester Business School

Professor Ian Rees Jones, Wales Institute of Social & Economic Research, Data & Methods, Cardiff University

Dr Alexandra Plows, Bangor University

Professor Patricia Findlay, University of Strathclyde

Professor Alan Felstead, Cardiff University

Agenda – Click here

Registration 

Spaces at this free event are limited. Please contact Alexandra Plows (a.plows@bangor.ac.uk) to reserve your place.

Funded by the Bangor University ESRC Impact Acceleration Account (IAA).


Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru II: Cymharu ymyriadau polisi er mwyn herio’r drefn arferol

Dyddiad: 14 Medi 2016

Amser: 9.30 – 5 pm

Lleoliad: Prifysgol Bangor, Adeilad Thoday G23

Mae Uwchgynhadledd Marchnad Lafur Cymru II yn ddigwyddiad cyfnewid gwybodaeth sy’n llwyfan ar gyfer cymharu, trafod a bod yn sail i ymyriadau polisi mewn ymateb i golli swyddi ar raddfa fawr ar draws y diwydiannau traddodiadol (dad-ddiwydiannu). Bydd yr uwchgynhadledd yn canolbwyntio’n bennaf ar ogledd Cymru, ond bydd hefyd yn ceisio rhoi cyfle i gymharu ag ymyriadau marchnad lafur rhanbarthol a chenedlaethol eraill yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt, gyda’r bwriad o sbarduno newid mewn polisïau ac arferion yn y dyfodol. Bydd rhanddeiliaid, ymarferwyr ac academyddion ymhlith y rhai a fydd yn siarad ac yn bresennol yn yr uwchgynhadledd. Bydd y diwrnod yn cynnwys siaradwyr gwadd a thrafodaethau grŵp strwythuredig. 

Ymhlith y siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau mae:

Tuomo Alasoini (Tekes, Y Ffindir)

Dylan Williams (Pennaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio Cymunedol, Ynys Môn)

Yr Athro Frank Peck (Cyfarwyddwr Ymchwil, y Ganolfan ar gyfer Datblygu Economaidd Rhanbarthol,Prifysgol Cumbria)

Yr Athro Karel Williams (Ysgol Fusnes Manceinion)

Yr Athro Ian Rees Jones (Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru, Prifysgol Caerdydd)

Dr Alexandra Plows (Prifysgol Bangor)

Yr Athro Patricia Findlay (Prifysgol Strathclyde)

Yr Athro Alan Felstead (Prifysgol Caerdydd)

Amserlen – Cliciwch yma

Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael yn y digwyddiad hwn, sydd am ddim. Cysylltwch ag a.plows@bangor.ac.uk

Cyllidwyd gan Gyfrif Cyflymu Effaith (IAA) yr ESRC ym Mhrifysgol Bangor.