Grŵp Gweithredol WISERD

Mae Grŵp Gweithredol WISERD yn cynnwys Cyfarwyddwr WISERD a Chyd-gyfarwyddwyr WISERD. Gall aelodau eraill gael eu cyfethol i’r Grŵp Gweithredol. Rôl Grŵp Gweithredol WISERD yw cydlynu rhaglenni ymchwil a seilwaith WISERD; cynnal y cysylltiadau rhwng WISERD a’r sefydliadau sy’n rhan ohono; a chyfrannu at gyfeiriad strategol a chynaliadwyedd WISERD yn y dyfodol.

Aelodau:

Cadeirydd: Yr Athro Sally Power, Cyfarwyddwr WISERD a Chyfarwyddwr Addysg WISERD, WISERD Caerdydd

Yr Athro Ian Rees Jones, Cyfarwyddwr Canolfan y Gymdeithas Sifil, WISERD Caerdydd 

Yr Athro Paul Chaney, Cyd-gyfarwyddwr WISERD Caerdydd

Rhys Davies, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Caerdydd

Yr Athro Jean Jenkins, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Caerdydd

Dr Anwen Elias, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Aberystwyth

Yr Athro Martina Feilzer, Cyd-Gyfarwyddwr, WISERD Bangor

Yr Athro Gary Higgs, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Prifysgol De Cymru

Dr Alex Hillman, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Prifysgol Abertawe

Dr Robin Mann, Cyd-gyfarwyddwr WISERD Prifysgol Bangor

Yr Athro Nigel O'Leary, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Prifysgol Abertawe

Dr Mitchel Langford, Cyd-Gyfarwyddwr, WISERD Prifysgol De Cymru

Yr Athro Mike Woods, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Aberystwyth

Alexandra Williams, Rheolwr y Rhaglen Ymchwil

 

Grŵp Llywio WISERD

Mae Grŵp Llywio WISERD yn cynnwys cydweithwyr sydd â chyfrifoldeb strategol dros gyflawni ymchwil gwyddorau cymdeithasol ym mhob un o sefydliadau partner WISERD. Rôl y grŵp yw monitro cyfeiriad cyffredinol gweithgareddau WISERD a chynnig cyngor ar gyflawni ei nodau. Mae hefyd yn chwarae rôl allweddol wrth ddatblygu strategaethau i feithrin cynaliadwyedd y sefydliad.

Aelodau:

Cadeirydd: Yr Athro Claire Gorrara, Deon Ymchwil ac Arloesedd ar gyfer Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Athro Astudiaethau Ffrengig

Yr Athro Andrew Edwards, Deon Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes, Prifysgol Bangor

Yr Athro Martin Steggall, Rhag Is-Ganghellor ar gyfer Ymchwil a Phrofiad Myfyrwyr, Prifysgol De Cymru

Professor Ryan Murphy - Swansea University

Yr Athro Andrew Thomas, Pennaeth Ysgol Busnes Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth

 

Aelodaeth Bwrdd Cynghori WISERD

Rôl Grŵp Cynghori WISERD yw rhoi cyngor ar ddatblygiad academaidd WISERD ac ymgysylltu â chymunedau polisi, yn benodol o ran datblygiadau ehangach ar draws y DU ac yn rhyngwladol.

Aelodau:

Cadeirydd: Yr Athro Susan McVie, Athro Troseddeg Feintiol, Prifysgol Caeredin

Yr Athro David Blackaby, Athro Economeg, Prifysgol Abertawe

Gabriele Durrant, Dirprwy Gyfarwyddwr, Canolfan Genedlaethol Dulliau Ymchwil

Joe Grice, Cyfarwyddwr Gweithredol, Swyddfa Ystadegau Gwladol

Yr Athro Lydia Morris, Prifysgol Essex

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Jonathan Price, Prif Economegydd, Llywodraeth Cymru

Olivia Jones, Pennaeth Ymchwil, Arloesi ac Ymgysylltu, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Emily Fancourt, Swyddog Achos ESRC (Goruchwyliwr)

 

Cynghorwyr Rhyngwladol WISERD

Yr Athro Carlo Borzaga, Athro Polisi Economaidd, Prifysgol Trento

Yr Athro Jamie Peck, Cadeirydd Ymchwil Canada mewn Economi Gwleidyddol Trefol a Rhanbarthol, Ysgolhaig Prifysgol Nodedig, ac Athro Daearyddiaeth, Rheolwr Golygydd, yr Amgylchedd a Chynllunio A - Prifysgol Columbia, Vancouver, Canada

Merril Silverstein, Ph.D. Athro Cantor Astudiaethau Ymddygiad, Ysgol Maxwell, Yr Adran Cymdeithaseg, Coleg Falk, yr Adran Datblygu Dynol a Gwyddoniaeth i Deuluoedd - Prifysgol Syracuse, Syracuse, Efrog Newydd, Unol Daleithiau