Grŵp Gweithredol WISERD

Mae Grŵp Gweithredol WISERD yn cynnwys Cyfarwyddwr WISERD a Chyd-gyfarwyddwyr WISERD. Gall aelodau eraill gael eu cyfethol i’r Grŵp Gweithredol. Rôl Grŵp Gweithredol WISERD yw cydlynu rhaglenni ymchwil a seilwaith WISERD; cynnal y cysylltiadau rhwng WISERD a’r sefydliadau sy’n rhan ohono; a chyfrannu at gyfeiriad strategol a chynaliadwyedd WISERD yn y dyfodol.

Aelodau

 • Cadeirydd: Sally Power, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) ac Cyfarwyddwr Addysg WISERD
 • Yr Athro Ian Rees Jones, Cyfarwyddwr WISERD Civil Society

 • Yr Athro David Blackaby, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Abertawe

 • Yr Athro Paul Chaney, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Caerdydd

 • Yr Athro Martina Feilzer, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Bangor

 • Dr Anwen Elias, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Aberystwyth

 • Yr Athro Gary Higgs, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Prifysgol De Cymru

 • Rhys Davies, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Caerdydd

 • Yr Athro Steve Smith, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Prifysgol De Cymru

 • Yr Athro Mike Woods, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Aberystwyth
 • Dr Robin Mann, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Bangor
 • Yr Athro Nigel O'Leary, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Abertawe
 • Alexandra Williams, Rheolwr y Rhaglen Ymchwil

Grŵp Llywio WISERD

Mae Grŵp Llywio WISERD yn cynnwys cydweithwyr sydd â chyfrifoldeb strategol dros gyflawni ymchwil gwyddorau cymdeithasol ym mhob un o sefydliadau partner WISERD. Rôl y grŵp yw monitro cyfeiriad cyffredinol gweithgareddau WISERD a chynnig cyngor ar gyflawni ei nodau. Mae hefyd yn chwarae rôl allweddol wrth ddatblygu strategaethau i feithrin cynaliadwyedd y sefydliad.

Aelodau

Aelodaeth Bwrdd Cynghori WISERD

Rôl Grŵp Cynghori WISERD yw rhoi cyngor ar ddatblygiad academaidd WISERD ac ymgysylltu â chymunedau polisi, yn benodol o ran datblygiadau ehangach ar draws y DU ac yn rhyngwladol.

Aelodau