Grŵp Gweithredol WISERD

Mae Grŵp Gweithredol WISERD yn cynnwys Cyfarwyddwr WISERD a Chyd-gyfarwyddwyr WISERD. Gall aelodau eraill gael eu cyfethol i’r Grŵp Gweithredol. Rôl Grŵp Gweithredol WISERD yw cydlynu rhaglenni ymchwil a seilwaith WISERD; cynnal y cysylltiadau rhwng WISERD a’r sefydliadau sy’n rhan ohono; a chyfrannu at gyfeiriad strategol a chynaliadwyedd WISERD yn y dyfodol.

Aelodau

 • Cadeirydd: Yr Athro Ian Rees Jones, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD).

 • Yr Athro Dave Blackaby, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Abertawe

 • Yr Athro Paul Chaney, Cyd-gyfarwyddwr

 • Yr Athro Howard Davis, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Bangor

 • Dr Anwen Elias, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Aberystwyth

 • Yr Athro Gary Higgs, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Prifysgol De Cymru

 • Yr Athro Chris Taylor, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Caerdydd

 • Yr Athro Sally Power, Cyfarwyddwr Addysg WISERD

 • Yr Athro Mike Woods, Cyd-gyfarwyddwr, WISERD Aberystwyth

 • Alexandra Williams, Rheolwr y Rhaglen Ymchwil

Grŵp Llywio WISERD

Mae Grŵp Llywio WISERD yn cynnwys cydweithwyr sydd â chyfrifoldeb strategol dros gyflawni ymchwil gwyddorau cymdeithasol ym mhob un o sefydliadau partner WISERD. Rôl y grŵp yw monitro cyfeiriad cyffredinol gweithgareddau WISERD a chynnig cyngor ar gyflawni ei nodau. Mae hefyd yn chwarae rôl allweddol wrth ddatblygu strategaethau i feithrin cynaliadwyedd y sefydliad.

Aelodau

 • Cadeirydd: Yr Athro Gillian Bristow, Deon Ymchwil Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ac Athro Daearyddiaeth Economaidd, Prifysgol Caerdydd

 • Yr Athro Jo Rycroft-Malone, Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil ac Effaith, Cyfarwyddwr, Rhaglen Ymchwil y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd Gwasanaethau Iechyd a Chyflawni Ymchwil, Prifysgol Bangor
 • Yr Athro Steve Smith, Athro Athroniaeth Wleidyddol a Pholisi Cymdeithasol, Prifysgol De Cymru
 • Yr Athro Martin Stringer, Dirprwy Is-Ganghellor (Academaidd), Prifysgol Abertawe
 • Yr Athro Chris Thomas, Dirpwry Is-Ganghellor (Ansawdd Ymchwil ac Academaidd), Prifysgol Aberystwyth

Aelodaeth Bwrdd Cynghori WISERD

Rôl Grŵp Cynghori WISERD yw rhoi cyngor ar ddatblygiad academaidd WISERD ac ymgysylltu â chymunedau polisi, yn benodol o ran datblygiadau ehangach ar draws y DU ac yn rhyngwladol.

Aelodau

 • Cadeirydd: Yr Athro Ray Hudson, Prifysgol Durham.

 • Mamta Arnott, Estyn
 • Joe Grice, Cyfarwyddwr Gweithredol, Swyddfa Ystadegau Gwladol
 • Celia Hunt, Cyfarwyddwr Datblygu Strategol, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
 • Dr. Steven Marshall, Prif Swyddog Ymchwil Gymdeithasol, Llywodraeth Cymru

 • Yr Athro Ken Mayhew, Coleg Penfro Prifysgol Rhydychen
 • Yr Athro Susan McVie, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Dulliau Meintiol Cymwysedig (AQMeN)
 • Anna Nicholl, Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu Sector, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

 • Yr Athro Kate Pahl, Pennaeth yr ESRI, Cyfadran Addysg, Prifysgol Fetropolitan Manceinion
 • Yr Athro Jamie Peck, Cadeirydd Ymchwil Canada dros Economi Gwleidyddol Dinesig a Rhanbarthol, ac Athro Daearyddiaeth, Rheolwr Golygyddol, Environment & Planning A - Prifysgol Columbia Brydeinig, Vancouver, Canada 
 • Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
 • Jonathan Price, Prif Economegydd, Llywodraeth Cymru
 • Ceridwen Roberts, Uwch Gymrawd Ymchwil, Prifysgol Rhydychen
 • Yr Athro Gillian Robinson, Cyfarwyddwr, Gwybodaeth Ymchwil Mynediad (ARK)
 • Merril Silverstein, Ph.D, Prifysgol Syracuse, Efrog Newydd, yr Unol Daleithau

 • Yr Athro Patrick Sturgis, Cyfarwyddwr, Canolfan Genedlaethol Dulliau Ymchwil
 • Viv Sugar, Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, Sefydliad Bevan
 • Yr Athro Geoff Whitty, Prifysgol Caerfaddon

 • Jeanine Woolley, Swyddog Achosion ESR