Publications

Sort by: |
Your search returned 2 results
Publication Image
Civil Society through the Lifecourse

Are young people blindly self-interested? How does university shape students’ political participation? Can busy parents and grandparents find time to volunteer? Challenging conventional thinking, leading academics explore how individuals’ relationships with civil society change over time as different lifecourse events and stages trigger and hinder civic engagement. Drawing on personal narratives, longitudinal cohort studies and…

Continuïteit in familiebanden

Title translates to “Continuity in Family Ties” Abstract In het licht van de participatiesamenleving streeft de overheid er naar de rol van mantelzorgers in de uitvoering van zorgtaken te vergroten. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat familieleden relatief eenvoudig de intensiteit van hun band met een hulpbehoevend familielid kunnen aanpassen. Maar zijn familiebanden wel zo…