Newyddion

WISERD yng Nghynhadledd Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru

Denodd stondin arddangos WISERD lawer o ddiddordeb yng nghynhadledd flynyddol Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru yn Wrecsam heddiw. Gallwn Gyda’n Gilydd: Cynigiodd Dathliad o Gyd-gynhyrchu a Chynhwysiant yng Nghymru gyfleoedd allweddol i rwydweithio a chysylltu ein gwaith â sefydliadau o’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus. Nod y diwrnod oedd ystyried llunio polisïau a gwasanaethau ar y cyd,…