Byddwch ymhlith y cyntaf i gael gwybod am ein swyddi gwag trwy ein dilyn ar Twitter.

 

Cymhwyso’r cysyniad o haeniad dinesig i bolisi ffoaduriaid yng ngwledydd datganoledig y DU

Ymestyn y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau tan 12 canol dydd ar 30 Medi 2022

Goruchwylwyr: Yr Athro Paul Chaney a’r Athro Ian Rees Jones