Related people: Alan Felstead

Remote Working - A Research Overview_front cover

Bydd llyfr yr Athro Alan Felstead ar leoliadau gwaith sy’n newid, yn cael ei gyhoeddi ar 21 Ionawr. 

Mae gweithio gartref wedi dod yn gwbl amlwg yn fyd-eang dros y ddwy flynedd ddiwethaf, wrth i wleidyddion gynghori ac weithiau roi cyfarwyddyd, y dylai’r rheini sy'n gallu, weithio gartref, er mwyn lleihau lledaeniad coronafeirws.

Mae Gweithio o Bell Trosolwg Ymchwil yn asesu pa effaith mae'r newid hwn wedi'i gael ar fywydau miliynau o weithwyr, y sefydliadau sy'n eu cyflogi a'r cymdeithasau y maent yn byw ynddynt. Mae hefyd yn edrych ar ddyfodol ôl-bandemig lle bydd gwaith yn cael ei wneud o bell neu'n rhannol oddi ar y safle – naill ai gartref, yn y caffi, bwyty neu'r bar lleol, neu tra’n symud o le i le.

Yn ôl adolygiadau cyn-cyhoeddi, mae’r gwaith yn:

'Adroddiad hygyrch ac eto’n gwbl seiliedig ar ymchwil i’r materion allweddol – o ddatblygiad hanesyddol gweithio o bell, i'r ffurfiau y mae'n eu cymryd (gan gynnwys gweithio hybrid) a'r goblygiadau i reoli pobl ac ansawdd bywyd gwaith'

'Adnodd ardderchog i'r rhai sy'n ymchwilio neu sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am weithio o bell a gweithio hybrid'

'Llyfr y mae’n rhaid i unrhyw un sydd â diddordeb yn y ffordd y mae lleoliad newidiol gwaith yn effeithio ar ein bywydau, ei ddarllen'

'Llyfr cryno a hanfodol ar gyfer ymchwilwyr, cyflogwyr a gweithwyr sy'n gweithio o bell'

Dysgwch ragor amdano a’i archebu ar-lein.


Share