Mae academyddion WISERD wedi’u lleoli yn ein pum sefydliad partner yng Nghymru ac mewn prifysgolion eraill ledled y DU. Maen nhw’n cael eu cefnogi gan dîm o gydweithwyr Gwasanaethau Proffesiynol. Mae gan WISERD hefyd gymuned fywiog o ymchwilwyr PhD yn y pum prifysgol partner.