Digwyddiadau

“Dyma’ch cyfle olaf i brofi i ni y gallwch chi fod yma, rydyn ni wedi rhoi cynnig ar bopeth i’ch helpu chi” – Archwilio’r defnydd o amserlenni llai fel arfer gwaharddol ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru

Cyflwynir gan Chloe Weaver (Seicolegydd Addysgol dan Hyfforddiant, Prifysgol Caerdydd) Mae amserlen lai yn cyfyngu ar fynediad plentyn at gwricwlwm amser llawn. Yng Nghymru, ar hyn o bryd nid oes unrhyw sail statudol na phrosesau cyfreithiol i sefydlu amserlen lai. Mae llenyddiaeth flaenorol yn awgrymu , er bod amserlenni llai yn cael eu defnyddio weithiau…

Cynhadledd Flynyddol 2023

Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a llywodraethu mewn oes o argyfwng‘.

Chweched Cynhadledd yr Economi Sylfaenol: Archwilio’r Economi Sylfaenol ar gyfer Pontio Cyfiawn

Rhwng 14 a 16 Medi 2023, byddwn yn croesawu’r 6ed Cynhadledd Economi Sylfaenol yng nghanol Fienna! Yn ystod ein cynhadledd bydd prif siaradwyr a sesiynau llawn, sesiynau cyfochrog yn ogystal â gweithgorau a theithiau cerdded yn y ddinas. Mae argyfyngau lluosog – rhyfel, cynhesu byd-eang, trychinebau naturiol, newyn ac anghyfiawnder cymdeithasol – yn cynhyrchu mwy…

Y gorffennol yn y presennol: Ystyried gwaith codi glo a streic y glowyr yn 1984-85

Adeilad Bute, Prifysgol Caerdydd Fis Mawrth nesaf, byddwn yn cydnabod 40 mlynedd ers streic y glowyr mewn arddangosfa yn yr Amgueddfa Genedlaethol, yn ogystal â chynhadledd wedi’i threfnu gan Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD). Bydd y gynhadledd yn dechrau gyda’r hwyr ar 1 Mawrth â dangosiad o ffilm o’r enw ‘Breaking…