Digwyddiadau

Cyflwynwyd gan Najia Zaidi Mae’r ymchwil yn archwilio ffiniau anweledig sy’n atal cymunedau o leiafrifoedd ethnig rhag cael mynediad at fannau cyhoeddus trefol, yn cynnwys dynameg gymhleth o ethnigrwydd, cast a dosbarth. Gan ganolbwyntio ar astudiaeth achos cymuned Gujrati yng Nghaerlŷr, mae’n dangos sawl sensitifrwydd diwylliannol nad ydynt yn aml yn cael eu hystyried gan…

Cynhadledd lansio Cynghrair Sylfaenol Cymru

Bydd y gynhadledd yn lansio’r Gynghrair ac yn bwrw ymlaen â’i phrosiect o adeiladu cynghreiriau ar gyfer newid ac adnewyddiad sylfaenol yng Nghymru. Bydd yn amlygu amcanion sylfaenol a ffyrdd o weithio sy’n cynnal dulliau hyfyw o fyw a darparwyr cyfrifol o fewn terfynau’r blaned. Bydd yn cynnwys cyflwyniadau sy’n amlygu arloeswyr cymdeithasol sy’n rhoi…

Ffiniau anweledig i gael mynediad a chyfranogiad mewn mannau cyhoeddus: Llywio amrywiaeth cymunedol o fewn cymunedau lleiafrifoedd ethnig

Cyflwynwyd gan Najia Zaidi Mae’r ymchwil yn archwilio ffiniau anweledig sy’n atal cymunedau o leiafrifoedd ethnig rhag cael mynediad at fannau cyhoeddus trefol, yn cynnwys dynameg gymhleth o ethnigrwydd, cast a dosbarth. Gan ganolbwyntio ar astudiaeth achos cymuned Gujrati yng Nghaerlŷr, mae’n dangos sawl sensitifrwydd diwylliannol nad ydynt yn aml yn cael eu hystyried gan…

Cynhadledd Ymchwil ar Dai Cymru 2022

Rhwydwaith Ymchwil ar Dai Cymru WISERD, Canolfan Gydweithredol Tystiolaeth Tai’r DU a Shelter Cymru sy’n cynnal y gynhadledd ar y cyd. Ynglŷn â’r gynhadledd Mae Cynhadledd Ymchwil ar Dai Cymru ar 19 Rhagfyr 2022 yn gyfle rannu tystiolaeth ymchwil a myfyrio ar faterion tai yn y Gymru sydd ohoni. Bydd y gynhadledd yn cynnwys ystod…

‘Ladz’ yn yr 21ain Ganrif: Y cyfnod pontio rhwng byd yr ysgol a byd gwaith yng nghyd-destun hunaniaeth wrywaidd dynion ifanc dosbarth gweithiol o gymoedd y De sydd ar y cyrion

Cyflwynwyd gan Dr Richard Gater  Mae’r seminar hon yn trafod fy ymchwil PhD a oedd yn ymchwilio i’r cyfnod pontio rhwng byd ysgol a byd gwaith yng nghyd-destun hunaniaeth wrywaidd grŵp o ddynion ifanc dosbarth gweithiol o gymoedd y De sydd ar y cyrion. Cynhaliwyd yr ymchwil ar y cyd â chanolfan ieuenctid ac roedd…

Cynhadledd Flynyddol 2023

Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a llywodraethu mewn oes o argyfwng‘.