Digwyddiadau

Cynhadledd Flynyddol 2024

“Sut olwg fyddai ar gymdeithas decach? Sut gall ymchwil y gwyddorau cymdeithasol ddyfnhau ein dealltwriaeth o’r mecanweithiau sy’n arwain at anghydraddoldebau hirdymor a pharhaus? Sut gallwn ni gyfrannu at bolisïau sy’n cael effaith a all sicrhau cymdeithas sy’n fwy teg a chynhwysol?.” Bydd cynhadledd WISERD 2024 yn cyflwyno’r cwestiynau hyn ar ystod o feysydd sydd…

Cynhadledd ‘Methodolegau ymchwil ac ymchwil i ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol’

Siaradwyr sydd wedi cadarnhau Dr Jone Goirigolzarri-Garaizar, Prifysgol Deusto  a Dr Ane Ortega, Equiling project Yr Athro Leigh Oakes, Prifysgol Queen Mary Llundain Yr Athro Bernadette O’Rourke, Prifysgol Glagow Yr Athro Marco Tamburelli, Prifysgol Bangor   Digwyddiad wyneb yn wyneb a drefnir gan Rwydwaith Iaith Canolfan Ymchwil WISERD, Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru Prifysgol Aberystwyth, ac UniNet…

Seithfed Cynhadledd yr Economi Sylfaenol – Gwneud i bethau weithio: arloesedd cymdeithasol i sicrhau amodau byw digonol

Ein her yw gwneud i bethau weithio pan nad yw’r farchnad a’r wladwriaeth yn darparu’r elfennau sylfaenol er mwyn sicrhau amodau byw digonol. Gyda’r “argyfwng costau byw” nid yw marchnadoedd yn darparu hanfodion fel ynni a bwyd yn ddibynadwy ac yn fforddiadwy ar gyfer aelwydydd incwm isel a chanolig. Mae llywodraethau’n ei chael hi’n anodd…