Digwyddiadau

Y gorffennol yn y presennol: Ystyried gwaith codi glo a streic y glowyr yn 1984-85

Adeilad Bute, Prifysgol Caerdydd Fis Mawrth nesaf, byddwn yn cydnabod 40 mlynedd ers streic y glowyr mewn cynhadledd wedi’i threfnu gan Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD). Bydd y gynhadledd yn dechrau gyda dangosiad o ffilm o’r enw ‘Breaking Point’, a wnaed ac a fydd yn cael ei chyflwyno gan KJell-Ake Andersson,…

Archwilio amser wedi ei fyw a’r Lifeworld fel fframwaith dadansoddiadol i ddeall profiadau myfyrwyr dosbarth gweithiol

Cyflwynir gan Toni Beardmore (Prifysgol Aberystwyth) Yn y cyflwyniad hwn cyflwynaf y syniad o ddefnyddio ‘amser wedi ei fyw’ fel fframwaith dadansoddol i archwilio profiadau myfyrwyr dosbarth gweithiol mewn prifysgolion. Prin iawn yw ymchwil sy’n defnyddio lifeworld existentials i archwilio’r berthynas rhwng hunaniaethau dosbarth gweithiol ac addysg uwch, a cheisia’r ymchwil hwn i ddeall sut…

Cynhadledd Flynyddol 2024

“Sut olwg fyddai ar gymdeithas decach? Sut gall ymchwil y gwyddorau cymdeithasol ddyfnhau ein dealltwriaeth o’r mecanweithiau sy’n arwain at anghydraddoldebau hirdymor a pharhaus? Sut gallwn ni gyfrannu at bolisïau sy’n cael effaith a all sicrhau cymdeithas sy’n fwy teg a chynhwysol?.” Bydd cynhadledd WISERD 2024 yn cyflwyno’r cwestiynau hyn ar ystod o feysydd sydd…