Digwyddiadau

‘Amhosibl Llywio’ Digartrefedd ymysg Pobl Ifanc drwy Lens Niwroamrywiaeth

Cyflwynwyd gan Monika Conti (Swyddog Polisïau ac Ymchwil, EYHC) Mae EYHC yn glymblaid o wahanol elusennau, sefydliadau a gweithwyr proffesiynol o bob rhan o Gymru sy’n rhannu’r un nod, sef dod â digartrefedd ymysg pobl ifanc i ben. Ers i ni gael ein sefydlu, mae creu gwybodaeth am ddigartrefedd ymysg pobl ifanc ochr, yn ochr…

Cyflwyniad i QGIS a Data’r Cyfrifiad

Cyflwynwyd gan Nick Bearman Yn y cwrs rhagarweiniol dwy ran hwn byddwn yn rhoi trosolwg i chi o sut mae GIS yn gweithio, a’r hyn y gallwn ac na allwn ei wneud gyda data gofodol. Byddwn yn defnyddio amrywiaeth o ffynonellau data gwahanol gan gynnwys rhywfaint o ddata Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru. Nid ydym…

Dinasoedd sy’n Dda i Blant: cynnydd a rhagolygon

Cyflwynwyd gan Rhian Powell, Esther Muddiman & Chris Taylor (Prifysgol Caerdydd) Bydd y drafodaeth bord gron hon, trwy wahoddiad yn unig, yn trin a thrafod cynnydd a rhagolygon dinasoedd sydd wedi cychwyn ar y llwybr o ddod yn ‘Ddinas Dda i Blant’ a gydnabyddir gan UNICEF.  Mae’r fenter Dinas sy’n Dda i Blant wedi’i chynllunio…

Seminar WISERD / SURDUBB – Siartio dirywiad y premiwm cyflog undeb

Cyflwynwyd gan Rhys Davies Mae’r papur hwn yn cyflwyno tystiolaeth newydd ar dueddiadau hirdymor yn y premiwm cyflog undeb ar gyfer Prydain Fawr. Yn seiliedig ar ddata o’r Arolwg Gweithlu ar gyfer 2001 i 2021, mae dadansoddiad atchweliad yn datgelu yr amcangyfrifir mai tua 5% yw’r premiwm cyfartalog mewn cyflog sy’n gysylltiedig ag aelodaeth undeb….

Rôl sefydliadau cymunedol a gwirfoddol yn y polareiddio mewn cymunedau lleol

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth  Croesawu: Amy Sanders (WISERD), Jurgen Grotz (VSSN) Cyflwyniad  Mae’n bleser gan Rwydwaith Astudiaethau’r Sector Gwirfoddol a Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru gynnal symposiwm ar y cyd i archwilio rôl sefydliadau cymunedol a gwirfoddol yn y polareiddio mewn cymunedau lleol, gan drafod: cynhwysiant ac allgáu o fewn y sector…

Cynhadledd Flynyddol 2023

Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a llywodraethu mewn oes o argyfwng‘.

Chweched Cynhadledd yr Economi Sylfaenol: Archwilio’r Economi Sylfaenol ar gyfer Pontio Cyfiawn

Rhwng 14 a 16 Medi 2023, byddwn yn croesawu’r 6ed Cynhadledd Economi Sylfaenol yng nghanol Fienna! Yn ystod ein cynhadledd bydd prif siaradwyr a sesiynau llawn, sesiynau cyfochrog yn ogystal â gweithgorau a theithiau cerdded yn y ddinas. Mae argyfyngau lluosog – rhyfel, cynhesu byd-eang, trychinebau naturiol, newyn ac anghyfiawnder cymdeithasol – yn cynhyrchu mwy…