Digwyddiadau

Ffiniau anweledig i gael mynediad a chyfranogiad mewn mannau cyhoeddus: Llywio amrywiaeth cymunedol o fewn cymunedau lleiafrifoedd ethnig

Cyflwynwyd gan Najia Zaidi Mae’r ymchwil yn archwilio ffiniau anweledig sy’n atal cymunedau o leiafrifoedd ethnig rhag cael mynediad at fannau cyhoeddus trefol, yn cynnwys dynameg gymhleth o ethnigrwydd, cast a dosbarth. Gan ganolbwyntio ar astudiaeth achos cymuned Gujrati yng Nghaerlŷr, mae’n dangos sawl sensitifrwydd diwylliannol nad ydynt yn aml yn cael eu hystyried gan…

Cynhadledd Ymchwil ar Dai Cymru 2022

Rhwydwaith Ymchwil ar Dai Cymru WISERD, Canolfan Gydweithredol Tystiolaeth Tai’r DU a Shelter Cymru sy’n cynnal y gynhadledd ar y cyd. Ynglŷn â’r gynhadledd Mae Cynhadledd Ymchwil ar Dai Cymru ar 19 Rhagfyr 2022 yn gyfle rannu tystiolaeth ymchwil a myfyrio ar faterion tai yn y Gymru sydd ohoni. Bydd y gynhadledd yn cynnwys ystod…

Y Bwlch Cyflog a Dilyniant rhwng y Rhywiau (GPPG) ym maes Addysgu yng Nghymru

Cyflwynwyd gan Catherine Foster  Er bod y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer gweithwyr llawn amser yng Nghymru wedi haneru ers 2004, mae’n parhau i fod tua 9%, yn ôl ffigurau 2021 gan Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae’r bwlch cyflog yn amrywio rhwng y sectorau, ac mae ymchwil ar wahân yn awgrymu bod y…

‘Ladz’ yn yr 21ain Ganrif: Y cyfnod pontio rhwng byd yr ysgol a byd gwaith yng nghyd-destun hunaniaeth wrywaidd dynion ifanc dosbarth gweithiol o gymoedd y De sydd ar y cyrion

Cyflwynwyd gan Dr Richard Gater  Mae’r seminar hon yn trafod fy ymchwil PhD a oedd yn ymchwilio i’r cyfnod pontio rhwng byd ysgol a byd gwaith yng nghyd-destun hunaniaeth wrywaidd grŵp o ddynion ifanc dosbarth gweithiol o gymoedd y De sydd ar y cyrion. Cynhaliwyd yr ymchwil ar y cyd â chanolfan ieuenctid ac roedd…

Cynhadledd Flynyddol 2023

Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a llywodraethu mewn oes o argyfwng‘.