Digwyddiadau

Sefydliad Materion Cymreig: Cyfleoedd Effaith ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd i Ymchwilwyr

Cyflwynwyd gan Marine Furet Y Sefydliad Materion Cymreig, neu’r IWA, yw prif felin drafod annibynnol Cymru gyda hanes cyfoethog o ddylanwadu ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau a llunio dadleuon sy’n hanfodol i ddyfodol Cymru. Yn ystod 35 mlynedd ein bodolaeth rydym wedi cronni hanes o newid deddfwriaeth. Yn y sesiwn hon, byddwn yn rhannu…

Beginning R: Iaith Raglennu Ystadegol

Cyflwynwyd gan Mark Gardener Dysgwch sut i ddefnyddio R – iaith raglennu ystadegol – yn y cwrs hyfforddi hwn i’r rhai sy’n newydd i’r rhaglen Ffynhonnell Agored bwerus a hyblyg hon. Cynlluniwyd i gwrs hyfforddi sylfaen ‘Beginning R’ eich trwytho yn yr amrywiaeth o adnoddau dadansoddol a graffigol sy’n rhan o R. Yn y cwrs…

Cynhadledd Flynyddol 2023

Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a llywodraethu mewn oes o argyfwng‘.