Digwyddiadau

Seithfed Cynhadledd yr Economi Sylfaenol – Gwneud i bethau weithio: arloesedd cymdeithasol i sicrhau amodau byw digonol

Ein her yw gwneud i bethau weithio pan nad yw’r farchnad a’r wladwriaeth yn darparu’r elfennau sylfaenol er mwyn sicrhau amodau byw digonol. Gyda’r “argyfwng costau byw” nid yw marchnadoedd yn darparu hanfodion fel ynni a bwyd yn ddibynadwy ac yn fforddiadwy ar gyfer aelwydydd incwm isel a chanolig. Mae llywodraethau’n ei chael hi’n anodd…