Digwyddiadau

Effaith Addysg Uwch ar Werthoedd Gwleidyddol

Cyflwynwyd gan Ralph Scott  Yn nemocratiaethau’r Gorllewin yn y blynyddoedd diwethaf, mae lefel addysg unigolyn wedi dod yn fwyfwy pwysig i ddeall pam eu bod yn meddwl ac yn pleidleisio fel y maent. Ac eto, wrth astudio gwleidyddiaeth, anaml y mae addysg wedi bod yn brif ffocws, ac felly mae’r rhesymau dros y dylanwad hwn…

Symposiwm Gwaith Teg Yng Ngymru

Yn ei araith i Gynhadledd y Blaid Lafur Gymreig ym mis Mawrth 2017 y Prif Weinidog ar y pryd. Dywedodd Carwyn Jones ‘Rwyf am wneud Cymru yn genedl gwaith teg’. Sefydlwyd y Comisiwn Gwaith Teg i wneud argymhellion ynghylch gwneud i hyn ddigwydd. Cyhoeddwyd ei adroddiad dair blynedd yn ôl. Ers hynny, mae cynnydd sylweddol…

Cyflwynwyd gan Najia Zaidi Mae’r ymchwil yn archwilio ffiniau anweledig sy’n atal cymunedau o leiafrifoedd ethnig rhag cael mynediad at fannau cyhoeddus trefol, yn cynnwys dynameg gymhleth o ethnigrwydd, cast a dosbarth. Gan ganolbwyntio ar astudiaeth achos cymuned Gujrati yng Nghaerlŷr, mae’n dangos sawl sensitifrwydd diwylliannol nad ydynt yn aml yn cael eu hystyried gan…

Cynhadledd lansio Cynghrair Sylfaenol Cymru

Bydd y gynhadledd yn lansio’r Gynghrair ac yn bwrw ymlaen â’i phrosiect o adeiladu cynghreiriau ar gyfer newid ac adnewyddiad sylfaenol yng Nghymru. Bydd yn amlygu amcanion sylfaenol a ffyrdd o weithio sy’n cynnal dulliau hyfyw o fyw a darparwyr cyfrifol o fewn terfynau’r blaned. Bydd yn cynnwys cyflwyniadau sy’n amlygu arloeswyr cymdeithasol sy’n rhoi…

Ffiniau anweledig i gael mynediad a chyfranogiad mewn mannau cyhoeddus: Llywio amrywiaeth cymunedol o fewn cymunedau lleiafrifoedd ethnig

Cyflwynwyd gan Najia Zaidi Mae’r ymchwil yn archwilio ffiniau anweledig sy’n atal cymunedau o leiafrifoedd ethnig rhag cael mynediad at fannau cyhoeddus trefol, yn cynnwys dynameg gymhleth o ethnigrwydd, cast a dosbarth. Gan ganolbwyntio ar astudiaeth achos cymuned Gujrati yng Nghaerlŷr, mae’n dangos sawl sensitifrwydd diwylliannol nad ydynt yn aml yn cael eu hystyried gan…

Cynhadledd Ymchwil ar Dai Cymru 2022

Rhwydwaith Ymchwil ar Dai Cymru WISERD, Canolfan Gydweithredol Tystiolaeth Tai’r DU a Shelter Cymru sy’n cynnal y gynhadledd ar y cyd. Ynglŷn â’r gynhadledd Mae Cynhadledd Ymchwil ar Dai Cymru ar 19 Rhagfyr 2022 yn gyfle rannu tystiolaeth ymchwil a myfyrio ar faterion tai yn y Gymru sydd ohoni. Bydd y gynhadledd yn cynnwys ystod…