Digwyddiadau

Cynhadledd Flynyddol 2022

Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a chymryd rhan: materion cydraddoldeb, hunaniaeth a chydlyniant mewn tirwedd gymdeithasol sy’n newid‘. Prifysgol Abertawe Dydd Mercher 6 Gorffennaf a dydd Iau 7 Gorffennaf 2022 Mae dyddiad cau’r alwad am bapurau ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 wedi’i ymestyn i ddydd Gwener, 11 Chwefror.    

Y Bumed Gynhadledd Economi Sylfaenol: Yr Economi Sylfaenol, Arloesedd Cymdeithasol a Gweithredu Cyhoeddus

Ar ôl encil wladol ac ariannoli, yng nghanol argyfwng natur a’r hinsawdd, mae’r agenda sylfaenol yn ymwneud ag adnewyddu’r systemau dibyniaeth sy’n darparu’r nwyddau a’r gwasanaethau sy’n ein cadw’n ddiogel ac yn waraidd. O dan gyfarwyddyd, fel arloesedd cymdeithasol radical ac arbrofoliaeth ddemocrataidd, mae ymchwilwyr ac ymarferwyr eraill yn dilyn dibenion a dulliau tebyg. Dyna…