Digwyddiadau

Cynhadledd Flynyddol 2024

“Sut olwg fyddai ar gymdeithas decach? Sut gall ymchwil y gwyddorau cymdeithasol ddyfnhau ein dealltwriaeth o’r mecanweithiau sy’n arwain at anghydraddoldebau hirdymor a pharhaus? Sut gallwn ni gyfrannu at bolisïau sy’n cael effaith a all sicrhau cymdeithas sy’n fwy teg a chynhwysol?.” Bydd cynhadledd WISERD 2024 yn cyflwyno’r cwestiynau hyn ar ystod o feysydd sydd…

Cynhadledd ‘Methodolegau ymchwil ac ymchwil i ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol’

Siaradwyr sydd wedi cadarnhau Dr Jone Goirigolzarri-Garaizar, Prifysgol Deusto  a Dr Ane Ortega, Equiling project Yr Athro Leigh Oakes, Prifysgol Queen Mary Llundain Yr Athro Bernadette O’Rourke, Prifysgol Glagow Yr Athro Marco Tamburelli, Prifysgol Bangor   Digwyddiad wyneb yn wyneb a drefnir gan Rwydwaith Iaith Canolfan Ymchwil WISERD, Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru Prifysgol Aberystwyth, ac UniNet…