Digwyddiadau

Cynhadledd Flynyddol 2022

Thema ein Cynhadledd Flynyddol yw ‘Cymdeithas sifil a chymryd rhan: materion cydraddoldeb, hunaniaeth a chydlyniant mewn tirwedd gymdeithasol sy’n newid‘. Prifysgol Abertawe Dydd Mercher 6 Gorffennaf a dydd Iau 7 Gorffennaf 2022 Mae dyddiad cau’r alwad am bapurau ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WISERD 2022 wedi’i ymestyn i ddydd Gwener, 11 Chwefror.