| 10:00am - 1:00pm
The Old Library, Singleton Road, Splott, Caerdydd, CF24 2ET, Y Deyrnas Unedig.

A group of standing actors in a room

Ymunwch â ni ar gyfer cyfarfod nesaf y Rhwydwaith Ymchwil Cyfranogiad Diwylliannol: Perfformio bob dydd: pwer theatr. 

Y thema y tro hwn yw y Theatr a sut y gall gyfrannu at gyfnewid gwybodaeth, tystiolaeth, lles, diwylliant a chymdeithas sifil. Bydd gennym nifer o gwmnïau theatr yn bresennol i rannu eu gwaith ac ysgogi trafodaeth a dadl. Fel arfer, bydd croeso i unrhyw un sydd â syniadau ymchwil i’w rhannu gyda’r grŵp hefyd. 

Bydd coffi ar gael am 10am, gyda'r cyfarfod yn dechrau am 10:15. Daw i ben an 1pm, a darperir cinio wedi hynny. 


Share