Yr Ysgol Reolaeth
Prifysgol Abertawe
Campws Y Bae
Fabian Way
Abertawe
SA1 8EN

Yn y Car

Wrth deithio ar yr M4, gadewch y draffordd yng Nghyffordd 42 a dilynwch yr arwyddion i Abertawe ar yr A483 (Ffordd Fabian). Mae Campws y Bae ar ochr chwith Ffordd Fabian, a rheolir y fynedfa gan oleuadau traffig. Mae parcio i ymwelwyr yn gyfyngedig ar Gampws y Bae, ond mae cyfleuster Parcio a Theithio mawr ar Ffordd Fabian, sydd heb fod ymhell i ffwrdd o Gampws y Bae.