Bydd myfyrwyr PhD yn cael cyfle i gyflwyno posteri drwy gydol y gynhadledd. Bydd cyfle hefyd i gyflwyno a thrafod eich poster gyda phanel adolygu yn ystod arddangosfa posteri’r gynhadledd.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am hyn, neu am unrhyw agwedd ar y gynhadledd, anfonwch e-bost at WISERDAnnualConference@cardiff.ac.uk.