Credu a/neu ymberthyn? Y berthynas gymhleth rhwng teulu, crefydd a'r gymdeithas sifil

 

Cyflwyniad gan Sally Power, WISERD

 

Mae'r seminar hwn yn ymchwilio i ‘drindod' teulu, crefydd a'r gymdeithas sifil. Rydym yn gwybod bod ymlyniad crefyddol yn gysylltiedig iawn ag ymgysylltiad sifil. Rydym hefyd yn gwybod bod ymlyniad crefyddol yn draddodiadol yn cael ei basio i lawr i aelodau'r teulu, ond mae'r gallu i wneud hyn wedi'i leihau gan seciwlariaeth gynyddol. Mae'n debyg y bydd y lleihad hwn yn arwain at oblygiadau pwysig i'r gymdeithas sifil. Gall y goblygiadau hyn fod yn fwy amlwg yng Nghymru, sydd wedi mynd o fod y wlad fwyaf crefyddol yn y DU i'r wlad leiaf crefyddol dros y 100 mlynedd ddiwethaf.

 

Gan ddefnyddio data arolygon a chyfweliadau o brosiect Canolfan Cymdeithas Sifil ESRC WISERD ar 'Drosglwyddo Gwerthoedd Sifil rhwng Cenedlaethau', mae'r seminar hwn yn trafod y cwestiynau canlynol:

 

· I ba raddau mae crefydd yn creu cysylltiad rhwng teuluoedd a'r gymdeithas sifil?

· Pa mor llwyddiannus – neu aflwyddiannus – oedd ein teuluoedd o ran 'pasio i lawr' eu ffydd i'r genhedlaeth iau?

· Pa elfen ar ymlyniad crefyddol - credu a/neu ymberthyn - sy'n meithrin ymgysylltiad sifil?

 

Ebostiwch wiserd.events@caerdydd.ac.uk i gael y wybodaeth Zoom i ymuno â'r seminar

 


Share