Jennifer Hampton and Esther Muddiman, WISERD

Mae’r seminar hwn yn seiliedig ar ddata o dri phrosiect WISERD – Bydoedd Plant, Lab Data Addysg WISERD (WEDL), ac Astudiaeth Aml-garfan WISERD (WMCS) – i ddeall sut mae plant yng Nghymru wedi bod yn ymgymryd ag astudio gartref, cyn cau’r ysgolion yn gynharach eleni, a thra’u bod ar gau. Ar ôl cyflwyno data cynrychioliadol ar ba mor aml mae plant yng Nghymru yn gweithio o gartref a’r cyfleoedd iddynt wneud hynny ar adeg ‘normal’, rydym yn ystyried y data newydd a gasglwyd ar ddysgu gartref yn ystod cyfnod cau’r ysgolion yn ddiweddar. Ar gyfer y rhai diweddarach, rydym yn cyflwyno data gweinyddol o’r Hwb – y platfform dysgu digidol a ddefnyddir ar draws ysgolion yng Nghymru – ochr yn ochr â data arolwg a gasglwyd gan blant o ysgolion WMCS, i ystyried y rhyngweithiad ag addysg ffurfiol yn ystod cyfnodau clo.

 

I ymuno â ni, ebostiwch wiserd.events@caerdydd.ac.uk i gael y ddolen Zoom


Share