| 12 noon - 1:00 pm
38 Plas Y Parc, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, CF10 3BB, Y Deyrnas Unedig.

Cyflwynwyd gan Sarbeswar Sahoo , Indian Institute of Technology Delhi. Mae'r seminar hon yn rhan o gyfres Seminar Amser Cinio WISERD Caerdydd. Os ydych chi'n westai allanol, cysylltwch â ni (029 2087 9338) i gadarnhau argaeledd lleoedd. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â WISERD.Events@cardiff.ac.uk

Cynhelir y seminar hon trwy gyfrwng y Saesneg


Share