Cyflwynwyd gan Yr Athro. Dr. Olaf Groh-Samberg , Prifysgol Bremen. Mae’r seminar hon yn rhan o gyfres Seminar Amser Cinio WISERD Caerdydd. Os ydych chi’n westai allanol, cysylltwch â ni (029 2087 9338) i gadarnhau argaeledd lleoedd. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â WISERD.Events@cardiff.ac.uk

Cynhelir y seminar hon trwy gyfrwng y Saesneg