Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Presented by Distinguished Professor Bob Jessop (Lancaster University) as part of the Bangor Seminar Series 16/17.