Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Presented by WISERD@Bangor Team (Bangor University) as part of the Bangor Seminar Series 16/17.