Cyflwynir gan Igor Calzada

Mae’r cyflwyniad hwn yn seiliedig ar bapur a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Dr Calzada ‘Data Cooperatives through Data Sovereignty*

Uchafbwyntiau:

1.    Nid olew yr unfed ganrif ar hugain yw olew; pobl ydyn nhw.

2.    Yn deillio o bapur a gyhoeddwyd yn ddiweddar*, mae’r seminar hwn yn taflu goleuni ar ddau syniad techno-wleidyddol cydgysylltiedig (Cwmnïau Cydweithredol Data a Sofraniaeth Data) ac yn rhagweld dau syniad dinas-ranbarthol arall (Datganoli Data a Threfedigaethu Data) sy’n paratoi’r ffordd tuag at ddull newydd y Cenhedloedd Unedig, sef ‘Dinasoedd Clyfar sy’n Canolbwyntio ar Bobl’.

3.    Mae’r seminar hwn yn arbennig o berthnasol i’r ysgolheigion a’r rhanddeiliaid hynny yng Nghymru sydd â diddordeb mewn ffurfiau digidol newydd sy’n dod i’r amlwg, yn enwedig mewn perthynas â materion ôl-bandemig, cwmnïau cydweithredol a datganoli.

4.    Bydd y seminar hwn yn troi o amgylch yr angen i ymgorffori cydgynhyrchu gyda rhanddeiliaid yng Nghymru, dull newydd o’r enw ac a fathwyd fel ‘Economi Sylfaenol Ddigidol’ o WISERD trwy ddefnyddio ymchwil weithredu a dulliau ansoddol.

5.    Mae’r seminar hwn, trwy awgrymu newyddbethau cysyniadol, yn annog ysgolheigion ac ymarferwyr i groestorri ymhellach meysydd gwyddorau cymdeithasol trawsddisgyblaethol cymhwysol, gan gynnwys economi ddigidol, gwyddorau data, datblygu economaidd lleol, astudiaethau rhanbarthol, arloesi techno-wleidyddol a chymdeithasol.
*Calzada, I. (2021), Data Co-operatives through Data Sovereignty. Smart Cities 4(3), 1158-1172. DOI:10.3390/smartcities4030062. Special Issue “Feature Papers for Smart Cities”.

 

Ebostiwch wiserd.events@caerdydd.ac.uk i gael y ddolen Zoom