Bydd y gynhadledd yn lansio’r Gynghrair ac yn bwrw ymlaen â’i phrosiect o adeiladu cynghreiriau ar gyfer newid ac adnewyddiad sylfaenol yng Nghymru. Bydd yn amlygu amcanion sylfaenol a ffyrdd o weithio sy’n cynnal dulliau hyfyw o fyw a darparwyr cyfrifol o fewn terfynau’r blaned. Bydd yn cynnwys cyflwyniadau sy’n amlygu arloeswyr cymdeithasol sy’n rhoi syniadau sylfaenol ar waith a thrafodaethau gweithdy am sut y gallwn wneud rhagor ac yn well. Rhwng 10.30am a 3.30pm, 7 Rhagfyr 2022, ar-lein ac wyneb yn wyneb yn adeilad Sbarc/Spark ar Gampws Arloesedd Caerdydd, Heol Maendy, Caerdydd

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, dylech ebostio: WISERD.events@cardiff.ac.uk neu ffonio 029 208 75260