Rhwydwaith Ymchwil ar Dai Cymru WISERD, Canolfan Gydweithredol Tystiolaeth Tai’r DU a Shelter Cymru sy’n cynnal y gynhadledd ar y cyd.

Ynglŷn â’r gynhadledd

Mae polisïau ac arferion tai yng Nghymru yn datblygu’n gyflym o hyd. Mae Cynhadledd Ymchwil ar Dai Cymru 2022 yn gyfle i oedi am ennyd, rhannu tystiolaeth ymchwil a myfyrio ar faterion tai yn y Gymru sydd ohoni. Bydd y gynhadledd yn cynnig cyd-destun cefnogol i ymchwilwyr o bob sector a phob cyfnod gyrfaol rannu eu gwaith â’r sector tai.

Ydych chi eisiau cyflwyno eich ymchwil?

Gwahoddir ymchwilwyr i gyflwyno teitl a chrynodeb am unrhyw bwnc tai fydd yn holi ynghylch polisïau ac arferion tai yng Nghymru, yn eu llywio neu’n eu cefnogi. Rydyn ni’n croesawu ymchwil a gynhelir y tu allan i Gymru ond dylai daflu goleuni ar bolisïau ac arferion yng Nghymru. Dylid cyflwyno teitlau a chrynodebau drwy ebost i MackieP@caerdydd.ac.uk erbyn 30 Medi 2022 ac ni ddylent fod yn hwy na 250 o eiriau. Caiff penderfyniadau ynglŷn â chrynodebau eu gwneud yn brydlon.

Ydych chi eisiau cymryd rhan yn y gynhadledd?

Bydd y gynhadledd hon yn ddefnyddiol i weithwyr proffesiynol yr awdurdodau lleol, cynrychiolwyr cymdeithasau tai a sefydliadau’r trydydd sector, ymchwilwyr gwleidyddol, academyddion a myfyrwyr ym maes tai a’r meysydd cysylltiedig. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim a bydd cinio ar gael.

Mae angen cofrestru ar gyfer y digwyddiad a bydd lleoedd yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Rydyn ni’n rhagweld y bydd y gynhadledd yn llawn felly cadwch eich lle cyn gynted â phosibl. I gadw eich lle ewch i’r fotwm ganlynol.

 

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, dylech ebostio: WISERD.events@cardiff.ac.uk neu ffonio 029 208 75260